احداث کارخانه گندله سازی مادکوش

شرح پروژه:

تأسیس کارخانه گندله سازی مادکوش با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال. محدوده فعالیت ما در این پروژه، بخش های تدارکات (جزئی) و ساخت و ساز (كلی) شامل: خاکبرداری، كارهای عمرانی و بتنی ، ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی ، ساخت و نصب سازه های فلزی ، ساخت و نصب مخازن و واگن­های قیفی شکل، تأمین داخلی، نصب دستگاه های مکانیکی ، لوله کشی ، کابل کشی ، برق کشی و نصب قطعات ، فعالیت های نسوزکاری، پیش راه اندازی و راه اندازی را شامل می شود.

کارفرما:

شرکت فناوری مهندسی بین المللی شوگانگ پکن

زمان و مکان:

1395-1392؛ ایران.استان هرمزگان. بندرعباس.

6