ساخت 10 فروند شناور لندینگ کرافت

شرح پروژه:

ساخت 10 فروند شناور لندینگ کرافت 1000 تنی شامل طراحی کارگاه، انفجار و رنگ آمیزی، برش و فرم دهی، مونتاژ و جوشکاری اولیه، نصب و جوشکاری نهایی، NDT ،  هیدروتست.

کارفرما:

شرکت کشتی سازی اروندان

زمان و مکان:

1383؛ ایران. استان خوزستان. آبادان.