طرح توسعه فاز سه پتروشیمی مرودشت

slide-2feca5b

شرح پروژه:

کارهای عمرانی و بتونی کارخانه تاسیسات فاز سوم پتروشیمی مرودشت شامل مخزن آب تصفیه نشده ، مخزن­های تصفیه ، مخزن اطفا حریق ، بک واش و …

کارفرما:

هیربدان-هایکو متاتک

زمان و مکان:

1392-1391؛ ایران استان فارس. مرودشت.