پروژه ها

ساخت عرشه های سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی

ساخت عرشه های سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی

طرح توسعه فاز سه پتروشیمی مرودشت

طرح توسعه فاز سه پتروشیمی مرودشت

احداث کارخانه گندله سازی مادکوش

احداث کارخانه گندله سازی مادکوش

احداث واحد احیا مستقیم فولاد قائنات

احداث واحد احیا مستقیم فولاد قائنات

اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی

اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی