احداث واحد احیاء مستقیم فولاد قائنات

شرح پروژه :

تاسیس کارخانه احیاء مستقیم و حمل و نقل مواد قائنات با ظرفیت 800.000 تن در سال؛ محدوده فعالیت ما در این پروژه، بخش های مهندسی (جزئی)، تدارکات (جزئی) و ساخت (کل) از جمله: طراحی اولیه و دقیق، خاکبرداری، کارهای عمرانی و بتونی، ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی، ساخت و نصب اسکلت فلزی، ساخت و نصب مخازن و واگن­های قیفی شکل، تجهیزات داخلی و خارجی (تجهیزات حمل و نقل مواد اولیه و محصول، تصفیه خانه آب، تجهیزات فرایندی و مکانیکی ، لوله و اتصالات، پمپ ها، تجهیزات الکتریکی، کابل ها، واحدهای تخلیه، نیازهای همگانی و غیره)، نصب دستگاه­های مکانیکی، لوله کشی، کابل کشی، برق کشی و نصب قطعات، پیش راه اندازی و راه اندازی را شامل می شود.

قرارداد از آپریل 2015 تا نوامبر 2019 با توجه به توافق نامه مشترک با مشتری به حالت تعلیق درآمد.

کارفرما:

IOEC/NISCO

شرکاء:

IRITEC/IRASCO

زمان و مکان:

1386-1395 و 1398 تا کنون؛ ایران. استان خراسان جنوبی. قائنات.

slide-4122cad
slide-f4831e5
slide-3f74271