راهکارهایی قابل اطمینان و موثر برای پروژه های صنعتی
راهکارهایی قابل اطمینان و موثر برای پروژه های صنعتی
خدمات تامین تجهیزات
خدمات تامین تجهیزات
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی

آخرین پروژه ها

لطفا آخرین پروژه های ما را در سراسر جهان بررسی کنید
ساخت عرشه های سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی

ساخت عرشه های سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی

طرح توسعه فاز سه پتروشیمی مرودشت

طرح توسعه فاز سه پتروشیمی مرودشت

احداث کارخانه گندله سازی مادکوش

احداث کارخانه گندله سازی مادکوش

احداث واحد احیا مستقیم فولاد قائنات

احداث واحد احیا مستقیم فولاد قائنات

اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی

اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی

خدمات ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.