احداث کارخانه Qoating خطوط لوله دریایی

شرح پروژه:

احداث کارخانه Qoating خطوط لوله دریایی و پوشش بتن برای خطوط لوله زیر دریا؛ دامنه این پروژه مهندسی، تهیه و ساخت شامل: طرح مفهومی، اساسی و جزئی، کارهای عمرانی و بتنی، ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی، ساخت و نصب سازه های فلزی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی، تامین داخلی و خارجی، لوله کشی، کابل کشی، برق کشی و نصب قطعات، پیش راه اندازی و راه اندازی می باشد.

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت دریایی ایران (IOEC)

شریک: روسون

زمان و مکان: 1378؛ ایران.استان خوزستان. خرمشهر.