احداث خط برسینگ

شرح پروژه:

احداث خط برسینگ. دامنه این پروژه مهندسی، تهیه و ساخت شامل: طراحی اساسی و جزئی، ساخت و نصب سازه های فلزی و تجهیزات مکانیکی، تأمین داخلی و خارجی، لوله کشی، کابل کشی ، برق کشی و نصب قطعات، پیش راه اندازی و راه اندازی است.

کارفرما:

شرکت مهندسی و ساخت دریایی ایران(IOEC)

زمان و مکان:

1381؛ ایران.استان خوزستان. خرمشهر.