احداث کارخانه Qoating وایرمش

شرح پروژه:

احداث کارخانه Qoating وایرمش ؛ محدوده فعالیت ما در این پروژه، مهندسی، تهیه و ساخت شامل: طراحی مفهومی ، اساسی و جزئی، کارهای عمرانی و بتنی، ساخت و نصب سازه فلزی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی، تأمین داخلی و خارجی، لوله کشی، کابل کشی، برق کشی و نصب قطعات، پیش راه اندازی و راه اندازی می باشد.

کارفرما:

شرکت مهندسی و ساخت دریایی ایران (IOEC)

زمان و مکان:

1386-1385؛ ایران. استان خوزستان. خرمشهر.