خدمات مهندسی، تأمین و اجرا

1 (8)

PCK به عنوان یک پیمانکار کلی، خدمات مورد نیاز در مراحل مختلف پروژه مانند مطالعات اولیه، خدمات مشاوره ای و مهندسی، مدیریت، تدارکات، ساخت، راه اندازی و تحویل را به مشتریان ارائه می دهد. ما برای دستیابی به این هدف، ارتباط خوبی با ذی نفعان و شرکای تجاری خود به صورتی که سودمند و متقابل باشد، برقرار می کنیم.

شرکت PCK آماده ی ارائه ی خدمات در تمام مراحل کار در پروژه های صنعتی مطابق با دستورالعمل­ها و استانداردهای بین­ المللی و همچنین برای موارد زیر طبق رویه ­ی به ­روز­شده ­ی QA / QC می­باشد: