ساخت مخازن

شرح پروژه:

ساخت مخازن (مخازن تحت فشار) برای پروژه دریایی بحرگانسر.

کارفرما:

Petrolinvest (شرکت بوسنیایی) و Tecnip  (شرکت فرانسوی)

زمان و مکان:

1379-1378؛ ایران. استان بوشهر. بحرگانسر.